Κουπαστή για δίχτυ προστασίας

  • Η τιμή διαμορφώνεται αναλόγως ποσοτήτων
  • Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

 

Κουπαστή για δίχτυ προστασίας

 Με τον όρο κουπαστή προσδιορίζουμε το χαλύβδινο σωλήνα Ø 48,3 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ ο οποίος έχει σχεδιαστεί  για την στερέωση του τελευταίου προστατευτικού  κιγκλιδώματος  στο υψηλότερο επίπεδο του ικριώματος.

Οι κουπαστές περιλαμβάνουν στο κάτω μέρος τους οριζόντια  ενισχυμένη λάμα για την ασφάλιση του καταστρώματος. Το ύψος της σωλήνας κουπαστής  προσδιορίζει την εργασία που το συγκεκριμένο εξάρτημα αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει.

Σε περιπτώσεις τοποθετήσεις ανεμοθώρακα ή προστατευτικών διχτύων η στερέωση τους πρέπει να ξεκινά  2 μέτρα ψηλότερα από το άνω επίπεδο  καταστρώματος και να καταλήγει μέχρι το κάτω σημείο της σκαλωσιάς.

Για αυτή την εφαρμογή οι κουπαστές πρέπει να είναι τύπου L με σωλήνα 2 μέτρων δηλαδή κουπαστές για δίχτυ προστασίας έτσι ώστε να συνδυάζουν την τοποθέτηση  κιγκλιδωμάτων ασφαλείας και την στερέωση προστατευτικών διχτύων. Το συγκεκριμένο εξάρτημα είναι εγκεκριμένο για την τοποθέτηση ικριωμάτων προστασίας και οροφής σύμφωνα με το DIN 4420.

 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
2,00 2,07 9,26 PRS-11073K