Κάτω stop από Χάλυβα

  • Η τιμή διαμορφώνεται αναλόγως ποσοτήτων
  • Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

 

Κάτω stop από Χάλυβα

Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλύβδινο σωλήνα Ø38 mm.

Σχεδιασμένο για να διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών σκαλωσιάς. Χρησιμοποιείται στα άκρα των ικριωμάτων στην αρχή και στο τέλος κάθε επιπέδου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλευρική προστασία των εργαζομένων και να εκμηδενίζεται η περίπτωση πτώσης αυτών.

Ασφαλίζει με το πέρασμα στο σωλήνα του πλαισίου από την μία μεριά ενώ από την απέναντι αναλαμβάνει μισός συγκολλημένος σύνδεσμος την ολοκλήρωση της ασφάλειας. Υποχρεωτική τοποθέτηση σε όλα τα άκρα του ικριώματος.